บ้านเต็มรักสานฝัน

เรามุ่งมั่นที่จะเพิ่มขีดความสามารถของชุมชน ทั้งส่วนรวมและบุคคล
โดยให้ความรู้และการศึกษาพร้อมทั้งฝึกอบรมทักษะในด้านต่าง ๆ
เพื่อแผนการณ์และน้ำพระ
ทัยของพระเจ้าจะสำเร็จในชีวิตของเขา